HomeGopass Property: projekt v oblasti cestovního ruchu a nemovitostíGopass PropertyGopass Property: projekt v oblasti cestovního ruchu a nemovitostí

Gopass Property: projekt v oblasti cestovního ruchu a nemovitostí

Igor Rattaj je předsedou představenstva společnosti Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR) a členem dozorčí rady GOPASS Property a.s., kde také zastává funkci předsedy investičního výboru. Významnou část své kariéry věnoval finančnictví. Působil jako místopředseda představenstva a ředitel privátního bankovnictví v J&T Bance a rovněž jako ředitel obchodování s cennými papíry ve společnosti J&T Securities.

Gopass Property bude investovat zatím do apartmánů, jejichž developerem, stavitelem i provozovatelem je TMR. Rovněž celý servis péče o apartmány zabezpečuje TMR se svými kapacitami.

„Ano, samozřejmě, já jsem také jeden z těch, kteří mají investiční apartmán, a nechám ho vytěžovat. Respektive chalet, který pronajímám prostřednictvím TMR a je z toho celkem zajímavý výnos.”

Igor Rattaj

Proč investovat do Gopass Property?

Investování do Gopass Property vám umožňuje přístup na prémiový mezinárodní realitní trh, který by byl jednotlivým investorům jinak těžko dostupný. Investice do tohoto fondu zahrnuje atraktivní projekty v lokalitách s vysokým potenciálem růstu hodnoty. Gopass Property je řízen skupinou TMR, která je lídrem v provozování horských středisek, vodních parků a dalších rekreačních nemovitostí. Toto partnerství zajišťuje vysoké výnosy z pronájmu a růst hodnoty nemovitostí

Výhody investování

Investoři se podílejí na čistém příjmu z pronájmu nemovitostí, což poskytuje pravidelný příjem. Kromě toho investice do Gopass Property přináší i růst hodnoty nemovitostí, což zvyšuje celkovou hodnotu vaší investice. Další výhodou jsou nezapomenutelné benefity, jako jsou zlevněné skipassy, aquapassy a ubytování ve vybraných apartmánech a hotelech. Pokud ceny nemovitostí dosáhnou dostatečně vysoké úrovně, část portfolia se může prodat, čímž se generuje další zisk​

Výhody Gopassu B2B partneři Centrum podpory Obchodní podmínky a soukromí Cookies

GOPASS Property a.s.  Komořanská 326/63, Modřany, 143 00 Praha. IČO: 21001987 DIČ: CZ21001987. 

property@gopass.travel © 2024 · GOPASS Property

Společnost GOPASS SE („Společnost“) spravuje privátní alternativní fond GOPASS Property a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném Českou národní bankou („ČNB“). Činnost Společnosti však nepodléhá dohledu ČNB, společnost neposkytuje žádnou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). 

GOPASS Property není investičním fondem. Žádné z vyjádření obsažených na těchto internetových stránkách nebo zde publikovaných materiálech nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Společnost poskytuje své služby pouze v České republice a její činnost se řídí právním řádem České republiky. Společnost nenabízí investice ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. 

Investice do GOPASS Property je určena pouze pro kvalifikovaného investora, u nějž celková výše jeho investovaných prostředků činí alespoň €125.000 resp. ekvivalent této sumy v Kč. Tímto prohlašuji, že uvedenou podmínku kvalifikovaného investora splňuji a výše uvedeným informacím rozumím a beru je na vědomí.

Hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky ani výnos investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice je určena k dosažení výnosů při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a nemusí být proto vhodná jako nástroje krátkodobého zhodnocení aktiv.