Investování do prémiových nemovitostí s unikátními zážitky

Investujte do nemovitostí v oblasti cestovního ruchu. Gopass Property umožňuje ideální spojení investice do prémiových nemovitostí a jedinečných zážitků.

Poskytnutím emailové adresy projevuji zájem o investici do GOPASS Property a žádám o zaslání dalších informací k možnosti investování. Investice do GOPASS Property je určena pouze pro kvalifikovaného investora, u nějž celková výše jeho investovaných prostředků činí alespoň €125.000 resp. ekvivalent této sumy v Kč. Společnost GOPASS SE spravuje privátní alternativní fond GOPASS Property a je zapsána v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou („ČNB“). Činnost GOPASS SE však nepodléhá dohledu ČNB, GOPASS Property není investičním fondem. Odesláním této zprávy prohlašuji, že uvedenou podmínku kvalifikovaného investora splňuji a výše uvedeným informacím rozumím a beru je na vědomí.

Naším cílem je umožnit investice do prémiových nemovitostí, aniž by investor musel vynaložit obrovské sumy na nákup vlastního chaletu nebo apartmánu.

Jedinečné možnosti investování

Jedinečné možnosti investování

Možnost atraktivní investice do vybraných prémiových nemovitostí prostřednictvím akcií Gopass Property.

Síla skupiny TMR

Síla skupiny TMR

Skupina TMR je lídrem v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu, stejně jako oblasti výstavby a provozování rekreačních nemovitostí.

Gopass Benefity

Gopass Benefity

Jako jediní nabízíme investorům zajímavou škálu benefitů skupiny TMR a Gopass.

Gopass Property
Investice pro kvalifikované investory

Investice je vhodná jen pro kvalifikované investory podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Minimální vstupní investice ve výši 125 tis. € je nižší než cena samostatné nemovitosti a investor vlastní namísto jednoho vybraného apartmánu celé portfolio nemovitostí v Gopass Property.

Cílený výnos
6-12% p.a.

Min. investice
125 tis. € / 3 mil. Kč

Možnost vstupu

kdykoli během roku

Online proces

Možnost vyřešit celý proces online

Doporučený investiční horizont

Min. 5 let

Výplata zhodnocení

Pravidelný příjem z investice

Proč investovat do Gopass Property

Investujeme jen do nemovitostí s nadstandardním výnosem z pronájmu a s významným potenciálem pro další růst hodnoty. Jako investoři v Gopass Property osobně stojíme za každou naší volbou, vybíráme proto pouze nemovitosti, do kterých bychom s plnou důvěrou investovali i my sami. Naše nemovitosti v jednotlivých lokalitách spravuje a vytěžuje skupina TMR, což je předpokladem pro vysoký výnos.

Igor Rattaj
Předseda investičího výboru Gopass Property

Zisk z pronájmu

Jako investor se podílíte na čistém příjmu z pronájmu nemovitostí Gopass Property

Růst hodnoty nemovitostí

Investujeme jen do nemovitostí s dalším výrazným potenciálem pro růst hodnoty. Hodnota Vaší investice roste spolu s cenou nemovitostí

Nezapomenutelné benefity

Užívejte si výhody, jako jsou zlevněný skipass, aquapass, ubytování v ve vybraných apartmánech a hotelech a další benefity ve střediscích TMR

Zisk z prodeje nemovitostí

Při dostatečně vysoké ceně plánujeme část nemovitosti z našeho portfolia i prodávat

Pravidelná výplata výnosu

Plánujeme vyplácet našim investorům pravidelné zhodnocení, což je vyjádřením našeho poděkování za vaši důvěru, a závazek ke společnému prosperujícímu budoucímu směřování

Flexibilita ukončení investice

Doporučujeme držet investici minimálně po dobu pěti let, abyste využili její plný potenciál. Možnost vystoupení z investice nabízíme již po třech letech. Akcie lze samozřejmě kdykoliv prodat třetí straně, kterou si zvolíte sami.

Máte zájem?

Stačí, že nám necháte Váš email.

Poskytnutím emailové adresy projevuji zájem o investici do GOPASS Property a žádám o zaslání dalších informací k možnosti investování. Investice do GOPASS Property je určena pouze pro kvalifikovaného investora, u nějž celková výše jeho investovaných prostředků činí alespoň €125.000 resp. ekvivalent této sumy v Kč. Společnost GOPASS SE spravuje privátní alternativní fond GOPASS Property a je zapsána v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou („ČNB“). Činnost GOPASS SE však nepodléhá dohledu ČNB, GOPASS Property není investičním fondem. Odesláním této zprávy prohlašuji, že uvedenou podmínku kvalifikovaného investora splňuji a výše uvedeným informacím rozumím a beru je na vědomí.

Vyplněním a odesláním formuláře beru na vědomí, že společnost GOPASS property a.s. bude zpracovávat mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři podle Zásad ochrany osobních údajů GOPASS na právním základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování (dále jen „Nařízení“). Zároveň beru na vědomí oprávněný zájem Gopass podle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zasílat mi informace (Newsletter) o připravovaných projektech. Zasílání Newsletteru mohu kdykoli zrušit zasláním požadavku prostřednictvím tlačítka umístěného v každém Newsletteru („ukončení zasílání“) nebo zasláním žádosti na adresu property@gopass.travel.

GOPASS Property a.s.  Komořanská 326/63, Modřany, 143 00 Praha. IČO: 21001987 DIČ: CZ21001987. 

property@gopass.travel © 2024 · GOPASS Property

Společnost GOPASS SE („Společnost“) spravuje privátní alternativní fond GOPASS Property a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném Českou národní bankou („ČNB“). Činnost Společnosti však nepodléhá dohledu ČNB, společnost neposkytuje žádnou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). 

GOPASS Property není investičním fondem. Žádné z vyjádření obsažených na těchto internetových stránkách nebo zde publikovaných materiálech nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Společnost poskytuje své služby pouze v České republice a její činnost se řídí právním řádem České republiky. Společnost nenabízí investice ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. 

Investice do GOPASS Property je určena pouze pro kvalifikovaného investora, u nějž celková výše jeho investovaných prostředků činí alespoň €125.000 resp. ekvivalent této sumy v Kč. Tímto prohlašuji, že uvedenou podmínku kvalifikovaného investora splňuji a výše uvedeným informacím rozumím a beru je na vědomí.

Hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky ani výnos investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice je určena k dosažení výnosů při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a nemusí být proto vhodná jako nástroje krátkodobého zhodnocení aktiv.